Make your own free website on Tripod.com
Jeugdraad Geraardsbergen
Home
Bestuur
Wat ?
Leden
Aktiviteiten
Verslagen
Uitleendienst
Het JWBP
Links
Weetjes
Foto's

Wat ?

De werking van de jeugdraad rust op een drietal pijlers

Inspraak en advies

De stedelijke jeugdraad is een adviesraad.

De gemeenteraad neemt alle beslissingen in verband met jeugd. Hij moet advies vragen aan de jeugdraad over die punten waarvoor de jeugdraad bevoegd is.

afbeelding5.jpg

Organiseren
Informeren
Adviseren

* * *


Co÷rdinatie en informatie

De samenwerking en communicatie tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven in Geraardsbergen onderling is erg belangrijk. De jeugdraad vormt hiertoe het uitgelezen platform.

Informatie verlenen aan jongeren en jeugdverenigingen behoort tot de hoofdopdrachten van de jeugdraad.

Organiseren activiteiten

De jeugdraad organiseert activiteiten die een aanvulling zijn op de activiteiten van de jeugdverenigingen en een aanbod zijn voor jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging.
Per activiteit wordt een werkgroep opgericht. Indien je wil kan ook jij actief deelnemen aan een werkgroep en zo mee een activiteit van de jeugdraad helpen uitbouwen.

organigram.jpg