Make your own free website on Tripod.com
Jeugdraad Geraardsbergen
Home
Bestuur
Wat ?
Leden
Aktiviteiten
Verslagen
Uitleendienst
Het JWBP
Links
Weetjes
Foto's

Deel subsidies geschrapt?

Vrijdagavond, 22 oktober, berichtte de afdeling Jeugd en Sport in een extra nieuwsbrief dat de begrotingscontrole gevolgen heeft voor de uitvoering van het decreet van 14 februari 2003. Concreet betekent dit dat er in 2004 voor de gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 15.081.000 euro beschikbaar is, waar eerder 16.552.000 euro werd voorzien.

De daling van 1.471.000 euro op het voorziene budget ter subsidiŽring van de gemeentebesturen betekent dat de gemeenten dit jaar dus ongeveer 10 procent minder middelen ontvangen dan geraamd bij de goedkeuring van de jaarplannen. Ongeveer, want de kredieten voor de ondersteuning van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden zo veel mogelijk ontzien.

 

Het concrete bedrag dat je gemeente dit jaar zou ontvangen kan je hier nakijken in het excel-document dat de afdeling Jeugd en Sport verspreidde.

Dat deze besparing ook voor Geraardsbergen verstrekkende gevolgen heeft, zal intussen wel al duidelijk zijn. Samen met een pak andere jeugdraden kroop ook de jeugdraad van Geraardsbergen in de pen en uitte zijn ongenoegen bij minister Anciaux. Lees onze brief aan de minister hier.
Lees ook het persbericht van de Vlaamse Jeugdraad en de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten.

De intentie om deze middelen te schrappen vereist dat het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid moet aangepast worden. Het Vlaams Parlement moet zich dus nog akkoord verklaren met de aanpassing zoals voorgesteld door de regering.