Make your own free website on Tripod.com

Jeugdcentrum De Spiraal

Jeugdraad
Home
Kalender
Jeugdcentrum
Jeugdhuis
Jeugddienst
Jeugdraad
JAC
Reserveren
Gastenboek
Foto's
Openingsweekend
Ook de jeugdraad zal zijn vast lokaal hebben binnen het jeugdcentrum. De jeugdraad is een adviesraad die in het leven werd geroepen om jongeren een stem te geven naar het stadsbestuur toe. Al wie vindt dat er te weinig naar kinderen en jongeren wordt geluisterd, kan bij ons terecht!

De gemeenteraad neemt alle beslissingen ivm jeugd, maar moet hierover advies vragen aan de jeugdraad. Zo'n advies is niet bindend. Indien het advies van de jeugdraad niet gevolgd wordt, moet men wel motiveren waarom.

De jeugdraad organiseert allerhande activiteiten als aanvulling op het aanbod van de jeugdverenigingen en tracht hier ook de 'niet-georganiseerde' jeugd te bereiken. Denk maar aan de jeugddag, muurrock, sinterklaasfeest, kinderanimatie, kwis, …

sint.jpg

Informatie verlenen aan jongeren en jeugdverenigingen behoort tot de hoofdopdrachten van de jeugdraad. Ook voor de samenwerking en communicatie tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven, vormt de jeugdraad het uitgelezen platform.  Elke maand zorgt de jeugdraad voor een nieuwsbrief met heel wat informatie!
lbanner.jpg